Impresszum és kapcsolat

LANDHOF GmbH
Lederergasse 59
A-4020 Linz
Austria
Tel.: +43 5 9524 - 3000
Fax.: +43 5 9524 - 3000

E-Mail: office@landhof.at

Firmenbuchnummer: 479878d
UID-Nr.: ATU72880545
Firmenbuchgericht: Linz
Mitglied der WKÖ

Gewerbeordnung: www.ris.bka.gv.at
Aufsichtsbehörde: Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Gesundheitsamt, Abt. Veterinärdienst
Copyright: Alle Rechte vorbehalten

Verbraucher haben die Möglichkeit,Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten: http://ec.europa.eu/odr.

Webdesign & Programmierung:
[kju:] digital solutions
Neubaugasse 31/21, 1070 Wien
www.kju.at

Produktfotos Landhof:
Inge Prader

FELELŐSSÉG A TARTALOMÉRT

A Landhof felel a weboldal általánosan érvényes tartalmáért, ugyanakkor a vállalat nem vállal felelősséget az összes megjelenített információ helyességéért.

COPYRIGHT

© Landhof. Minden tartalom személyes tájékoztatásul szolgál. A személyes felhasználáson kívüli további felhasználás és sokszorosítás nem megengedett. A képeket és a grafikákat nem szabad felhasználni, közzétenni vagy terjeszteni a szerzői jog mindenkori tulajdonosának előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A weboldal tartalma szabadon felhasználható és kizárólag tájékoztató jellegű. A weboldal kiválasztási lehetőségeinek használata révén nem jön létre jogi ügylet a Landhof és a felhasználók között.

DISCLAIMER - FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

1. Az online ajánlat tartalma

A szerző nem vállal felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helytállóságáért, teljességéért vagy minőségéért. Ez különösen vonatkozik a termékleírásokra és azok megjelenítésére, amelyek csak példaként szolgálnak az árukra vonatkozóan és nem írnak le szolgáltatási tartalmat. Alapvetően kizártak a szerzővel szembeni garanciális igények, amelyek olyan anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkoznak, amelyek a rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy használatuk elmulasztásából, ill. a hibás vagy nem teljes információk használatából származnak, amennyiben a szerző részéről nem áll fenn bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos gondatlanságból elkövetett vétség esete. A kosárba helyezett ajánlatkérés nem minősül rendelésnek, tehát jogi értelemben nem ajánlat. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételüket ideiglenesen vagy végérvényesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek
A szerző felelősségén kívül eső külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások („hiperlinkek”) esetén a Landhof nem vállal felelősséget az ilyen weboldal tartalmáért. A Landhof nem vállal felelősséget vagy garanciát az ilyen weboldalon megjelenített információk aktualitása, helytállósága vagy teljessége tekintetében. A jogellenes, helytelen vagy hiányos tartalmakért és különösen az ilyen módon rendelkezésre bocsátott információk használatából vagy használatuk elmulasztásából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a szolgáltatója felel, amelyre a hivatkozás történt, nem pedig az, aki linkeken keresztül pusztán hivatkozik az adott tartalomra.

3. Szerzői és védjegyjog
A szerző arra törekszik, hogy figyelembe vegye a publikációkban használt grafikák, hangdokumentumok, videofilmek és szövegek szerzői jogait, hogy saját maga által készített grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket használjon és jogdíjmentes grafikákat, hangdokumentumokat, videofilmeket és szövegeket vegyen igénybe. Az internetes ajánlaton belül megnevezett és adott esetben harmadik fél által védett márkanevek és védjegyek korlátozás nélkül a mindenkor alkalmazandó védjegytörvény rendelkezéseinek és a mindenkor bejegyzett tulajdonos tulajdonjogainak hatálya alá tartoznak. A puszta említés vagy ábrázolás alapján nem kell arra a következtetni, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai! Maga a szerző által létrehozott közzétett tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videofelvételek és szövegek sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes ajánlaton belül személyes vagy vállalati adatok (e-mail címek, nevek, levelezési címek) megadására van lehetőség, akkor ezen adatok megadása a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon történik. Az impresszum vagy hasonló adatok keretében közzétett elérhetőségek, mint például levelezési címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek, harmadik fél által történő használata nem megengedett olyan információk küldésére, amelyeket nem kifejezetten kértek. Kifejezetten fenntartjuk a jogot arra, hogy jogi lépéseket tegyünk a kéretlen (úgynevezett spam) e-mailek feladói ellen ezen tilalom megsértése esetén.

5. A felelősség kizárásáról szóló nyilatkozat jogi érvényessége
Ezt a felelősség kizárásáról szóló nyilatkozatot annak az internetes ajánlatnak a részeként kell tekinteni, ahonnan erre az oldalra hivatkozás történt. Amennyiben ezen szöveg részei vagy egyes kifejezései nem felelnek meg, már nem felelnek meg vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, akkor ez nem érinti a dokumentum többi részének tartalmát és érvényességét.