1. Készítsd el a fotót!

2. Töltsd fel kommentben!

3. Oszd meg a képet és nyerj!

KATTINTS A FACEBOOK LINKRE ÉS TÖLTSD FEL A FOTÓD!
➡️ https://www.facebook.com/landhofspezialitaten

„Bajusz Party Fotópályázat” - Játékszabályzat és részvételi feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen a „Bajusz Party Fotópályázat” (a továbbiakban: a „Pályázat”) alábbi részvételi feltételeit.

A Pályázatban való részvétel, a Pályázat jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: a „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti. (A Pályázatban résztvevő személyek a továbbiakban: a „Pályázó”.)

A Pályázatban szervezője a Landhof Hungária Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-7083347, 1239 Budapest, Európa u. 6. B1. , Adószám: 10700811-2-43 ) a továbbiakban: a „Landhof” vagy „Szervező”.)

A Pályázat kizárólag személyes használatra készült, üzleti és kereskedelmi célú felhasználása szigorúan tilos.

1. A Pályázat meghirdetése a Landhof Facebook oldalán és az üzleti partnerek akciós újságjaiban, szórólapjaiban történik.

https://www.facebook.com/landhofspezialitaten

2. A részvételre való alkalmasság és a Pályázat menete

A Pályázatban részt vehet az a 18. életévét már betöltött, nem cselekvőképtelen személy, aki csatlakozott a Landhof hivatalos Facebook oldalához (Landhof Spezialitäten), azaz kedvelte azt.

A Pályázatban való részvételhez a Pályázó a Landhof Fotópályázatban résztvevő grilltermékeinek megvásárlása után a termékhez „grátisz” ajándékként csomagolt Party Bajusz felhasználásával fotót készít. A fotó egy BBQ partyt, baráti-családi sütögetést ábrázoljon vicces-humoros formában, melyen jól láthatóan meg kell jelennie a Landhof grilltermékeknek és az ajándék Party Bajusznak is.

A pályázati fotókat a https://www.facebook.com/landhofspezialitaten oldalon közzétett felhívás alá, hozzászólásban kell feltölteni, és azokra Like -Tetszik emoji jel 👍 véleménnyel lehet szavazni. A Pályázat nyertesei a pályázati időtartam végén az adott időszakban a legtöbb Like -Tetszik emoji jel 👍 -lel rendelkező fotó készítői lesznek.

Egy Facebook felhasználó a Pályázat időtartama alatt bármennyi különböző képet feltölthet, ezzel növelheti nyerési esélyeit. A Pályázat időtartamáról e dokumentum 3. pontja rendelkezik.

A Landhof fenntartja azt a jogát, hogy azon képi anyagok részvételét, amelyek a Pályázat szellemiségével össze nem egyeztethetők vagy obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen pályázati Szabályzatot stb. sértő, a Pályázatban megtagadja, a fotóit a weboldalakról eltávolítja, illetve azokat a nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinti.

A résztvevők a fotó(k) feltöltésével automatikusan elfogadják a részvételi feltételeket.

3. A Pályázat időtartama

2024. május 01. 00:00 órától 2024. augusztus 31. 23:59 óráig.

A beküldött fotókat havonta értékeljük és díjazzuk.

A havi pályázatok a hó 1. nap 00:00 órától a hó utolsó napjának 23:59 óráig tartanak. A Pályázat időtartama alatt minden hónapban kihirdetjük a havi nyerteseket, melyek az adott hónapban a legtöbb „Like” -Tetszik emoji jel 👍 -lel rendelkező fotó készítői.

4. A Pályázat havi nyereményei

A havi nyertes, a legtöbb „Like” -Tetszik emoji jel 👍 -lel rendelkező fotó készítője 1 db 100 000 Ft értékű WEBER Grillsütő készüléket kap.

A második és harmadik a legtöbb „Like” -Tetszik emoji jel 👍 -lel rendelkező fotó készítői 1-1 10 000 Ft értékű Landhof ajándékcsomagot kapnak.

A nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

5. A Landhof a nyertessel Facebookon a Pályázó fotója (posztja) alatt, a havi zárást követő 15.-napjáig kommentben veszi fel a kapcsolatot. A Landhof a nyertes Pályázó általi kapcsolatfelvételt követően egyeztet a nyertessel a nyeremény átvételének módjáról. Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, illetve a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 15 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át nyereményét, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel nem élhet. A nyeremény az egyeztetést követően, 30 napon belül kerül kézbesítésre. A Landhof kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető vagy a nyereményt bármely okból nem veszi át. A nyeremény készpénzre vagy más egyéb-, készpénz helyettesítő fizetőeszközre, kuponra nem váltható. A nyeremény kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során - a Szervező érdekkörén kívül - keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6. Egyéb tudnivalók

6.1 A felhalmozott mindennemű szellemi termék a szerzői jog védelme alatt áll, ezért tilos azt módosítani, másolni, tovább értékesíteni, illetve a jogtulajdonos írásbeli felhatalmazása nélkül semmilyen formában nem reprodukálható. A „Landhof” márkanév mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvezA jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető anyagi jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után.

6.2 A Szervező visszavonhatja vagy megszüntetheti a Pályázatot részben vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag. Abban az esetben, ha a Pályázat megszüntetésre kerül a Szervező által, a Szervező törekszik arra, hogy a megszüntetés tényét előzetesen nyilvánosságra hozza. Azonban a visszavonás, felfüggesztés vagy változtatás okától függően előfordulhat, hogy az előzetes értesítés nem lehetséges. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezeket a feltételeket, vagy magát a Pályázatot kiegészítse vagy módosítsa.

6.3 A Pályázó elfogadja, hogy a Játék használata során a Részvételi feltételekben foglaltak bárminemű megszegésével a Landhof számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Pályázat elérhetőségét a részvételi feltételek megszegése esetén bármelyik Pályázótól megvonhatja.

6.4 A Landhof nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Landhof felelősséget nem vállal.

6.5 A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Pályázaton, automatikusan elfogadja a Részvételi feltételekben felsorolt feltételeket és szabályokat. A Pályázatban való részvétel a Facebook platform kapacitásától, illetve a hálózati telítettségtől is függ, ennek megfelelően a fenti tényezők a Pályázat elérhetőségét időnként negatívan befolyásolhatják. A feltételek elfogadásával a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvényei, ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan rajtunk kívül álló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, a mobileszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

6.6 A Szervező indoklás nélkül bármikor kizárhatja azt a Pályázót, akinek részéről a Pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, illetve aki a Pályázatban obszcén, ízléstelen, jogszabályt, egyéb előírást, mások jogait vagy jogos érdekét, vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen szabályzatot stb. sértő, továbbá bármely egyéb jogellenes visszaélést követ el. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Pályázóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Pályázótól, illetve a kivizsgálás időtartamára felfüggeszthesse a Pályázó részvételét és a nyereményének az átadását. A részvételi feltételekben a változtatás jogát fenntartjuk. A Pályázatban a Facebook nem vesz részt, a Pályázatot kizárólag a Szervező indítja.

6.7 A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, jogosultak a hatáskörrel és illetékességgel bíró bírósághoz fordulni.

6.8 A játékban nem vehetnek részt a Landhof Hungária munkavállalói, megbízottjai (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, értve itt például a munkaerőkölcsönzést is), illetve mindazok, akik részt vesznek a Pályázat fejlesztésében és üzemeltetésében, lebonyolításában, illetve ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. Ha a pályázattal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, a info@landhof.hu email címen kérhető tájékoztatás.

7. Személyes adatok kezelése és védelmeAdatvédelmi Tájékoztató

A Landhof nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Landhof a Pályázatban résztvevők személyes adatait kizárólag jelen Részvételi Feltételekben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez használja fel. Az értesítést, illetve a nyeremény átadását követően a személyes adatokat tartalmazó elektronikus fájlok haladéktalanul törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül további harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. Figyelemmel az adatok önkéntes, az adattulajdonosok saját maguk által szolgáltatott voltára, az adattulajdonosok a jelen részvételi feltételekben foglaltak szerinti adatkezeléshez való hozzájárulása a részvétel alapján megadottnak tekintendő. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a Landhof Hungária Kft. 1239 Budapest, Európa u. 6. B1. postai és az info@landhof.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását